WEGEN CAM KẾT

Miễn phí tư vấn và khảo sát thực tế

 

Tính toán bài toán và phương án đầu tư chi tiết nhất

Thi công lắp đặt trọn gói

 

Đội ngũ WeGen sẽ thực hiện từ A đến Z cho đến khi hoàn thiện 100%.

Hỗ trợ lắp công-tơ 2 chiều và hợp đồng bán điện

 

Cùng các thủ tục pháp lý khác luôn được đảm bảo

Thiết bị chuẩn Tier 1

 

Nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tốt trong thời gian 25-30 năm

CHUYÊN NGHIỆP – SẴN SÀNG

WEGEN TEAM

Cùng nỗ lực, cùng thành công!
Liên hệ