NỀN TẢNG 3S

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

MUA BÁN THIẾT BỊ (EPC)

WeGen thực hiện việc thiết kế, mua sắm và lắp đặt trọn gói hệ thống điện mặt trời theo yêu cầu của Khách hàng.

ĐẦU TƯ KINH DOANH (BIC)

WeGen và Khách hàng cùng đầu tư lắp đặt hệ thống để bán điện cho EVN hoặc Khách hàng mua lại điện với giá rẻ.

THUÊ MÁI (RLA)

WeGen thuê mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Tiền thuê sẽ được trả định kỳ cho Khách hàng.